dimecres, 26 de novembre del 2008

Monuments i fotos fora!!!

Des de fa un temps que sa polèmica sobre sa retirada de símbols franquistes està més de moda que mai. Recordau sa retirada de s'estàtua del Generalísimo a cavall el 2005 a sa Plaza de San Juan de la Cruz de Madrid? Cert que va ser amb nocturnidad y alevosía (sa grua la va despenjar a les 02:4o de sa matinada) però això no va ser impediment perquè alguns ciutadans enyoradissos (alguns més joves que jo!!!) anassin a despedir-la amb es braç alçat i cantant de cara a nes solei tot i que era ben de nit. En compliment de sa Llei de Memòria Històrica s'Ajuntament de Barcelona retirarà ses plaques des Ministerio de la Vivienda amb es jou i ses fletxes que es ciutadans ho demanin. N'hi ha més de 4.000 en tota sa ciutat. Però hi ha un monument prop de casa que si no m'ho diuen mai hauria pensat que estàs dedicat a nen José Antonio. És un armatoste que a sa seua base té uns pagesos treballant amb una piscineta prop. De fet des de 1981 ja no està dedicat a nes fundador de La Falange perquè li tregueren un placa amb un retrat seu i es típic jou i ses flextes. Ara s'ha decidit destruir aquest monòlit. Aquests monuments són vergonyosos i han de caure. Estic en contra des que diuen que és part de sa nostra història i s'ha de conservar. Tenen raó, però és una història horrible que molesta a molta gent que va patir durant 40 anys. No hi ha cap raó perquè segueixin existint. Posaré un exemple. Potser és un poc banal i frívol però a jo em serveix. Quan un ho deixa amb sa seua al·lota o es seu jove treu ses fotos des suru, no? Formen part de sa nostra història però no tenim perquè veure fotos seues cada dia. Ho duim per dins i prou. Si ses fotos van fora, es monuments també.

Foc a s'olla democràcia!!!!!