dilluns, 12 de maig del 2008

Dóna-li corda!!!

No pensava escriure sobre aquest tema tan aviat però ses circumstàncies manen. Darrerament sa secció d'opinió de Diario de Ibiza i, concretament, ses cartes a n'es director està que bull. Sa polèmica no és altra que sa catalanitat d'Eivissa i sa nostra llengua, es català. Fem un poc d'història? Estarem tots d'acord (i és que no que ho digui aquí sense cap problema, ses coses estan per discutir-les) que l'any 1235 ses tropes catalanes conduïdes per Guillem de Montgrí conqueriren Eivissa i, per tant, obligaren a tots es moros que quedaren a aprendre es català. Després, el rei Felip V signà es Decrets de Nova Planta que aboliren amb ses institucions pròpies de sa Corona d'Aragó després de sa Guerra de Successió (1700-1714) i, com no, imposà és castellà prohibint s'ensenyança en qualsevol altra llengua. No fa falta mencionar què va passar a sa nostra terra després de sa Guerra Civil (1936-1939) i durant es quaranta anys següents. Tot i això i per sort, es nostros avantpassats continuaren parlant sa varietat des català pròpia d'Eivissa que ha arribat fins es nostros dies, s'eivissenc. I do bé, encara hi ha gent que diu i, el que és pitjor, s'ho creu que Eivissa no la repoblaren catalans. Altres que es sorprenen que s'estudii català a s'escola i que hi hagi gent que no vulgui pertànyer en aquest estat. Persones que tenen sa barra de dir que es eivissencs no canvien d'idioma quan algú se'ls dirigeix en una altra llengua. I algun que altre despistat que demana a n'es president des Consell que salvi s'eivissenc. Evidentment, tot això ho fa sa falta d'educació, de coneixement i es parlar per parlar. Com pot ser que hi hagi gent que no entengui que sa llengua pròpia de ses Pitiüses és es català? i que s'eivissenc és un dialecte des català? i que s'idioma que està en perill és es català i, per tant, tenim s'obligació de preservar-lo? Al·lots, ens ataquen per tots es costats i naltros què fem? Callar com a bambos!!! Si naltros no defenem lo nostro qui ho farà? En Rajoy? En ZP? Anam apanyats!!! Propòs omplir sa bústia de cartes al director d'Es Diari amb escrits reivindicant es català i sa seua ensenyança en es col·legis i instituts. Jo ja n'estic preparant una. És hora que es eivissencs s'alcin d'una vegada per totes. Estic cansat de sentir que es joves som uns immobilistes acomodats. Que només ens movem quan es fan disbarats grossos (autopistes, Cala d'Hort, ...). Serà com un Maig del 68 a petita escala, sense violència i amb accent eivissenc. Què us pareix? Us apuntau?Foc a s'olla llengua!!!!!

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Jo tio, si que estás enfadat. Ja sé que et causarà sorpresa aquest comentari però estic completament d´acord amb tu i amb sa llisó magistral d´història que ens has dat, i estic d´acord en que algunes cartes que hi llegit an es Diari tampoc tenen raó.
Francament, pensava que avui parlaries del BarÇa però no diré res més perque valtros "culés" ja deis aprou (Sa de casa també crida i no veiguis de quina manera; no arriba an es teu nivel de futbolero pero li queda poc, i francament, no n´enten tant perque ha començat a esser culé més tard, però todo se andará).
Tornant an es tema ja saps el que pens, aprendre es català sí, però no a totes hores, a sa escola com una asignatura especial i forta; pensa que es extrems son dolents i que també hi ha deixar lloc an es castellà. A jo personalmente m´agradaria que es català no fos una barrera per ningú i que ses paraules autèntiques eivissenques no es perdessin quan es nostros majors ja no hi siguin; que qui estudia català a Eivissa tambè l´hi ensenyassin paraules eivisenques i que a sa escola també les diguessin, que no només s´aprengui es català estandart, i supós que a la resta d´illes els hi passarà el mateix. Supos que s´Institut d´Estudis Eivissencs treballa i ho seguirá fent amb aquest sentit.
Perdona ses meues faltes però ho he fet depressa i sense molt de temps de corretgirme.
Per cert, tel estas currant aquest blog. Molt be. Jo no tenc "corda" per cada dia i tu veig que si. Milions de petonets

Anònim ha dit...

Jo m'apunt!!
Podríem fer una versió de sa campanya de la Generalitat, ja que has posat sa foto, però amb s'eivissenc:

DONA-LI CORDA A S'EIVISSENC
"Parl sense vergonya, parl amb llibertat, i si m'equivoc, torn a començar!" "Parla en eivissenc"

És un bon començament, no? A lo millor amb sa cançó sa gent comença a conscienciar-se...

No, ara sense bromes. No havia llegit ses cartes d'es diari, i em pareix tristíssima sa situació que hi ha... I no sé si una mobilització serviria per millorar aquest aspecte. No ha servit per evitar carreteres, no crec que serveixi per això... però per intentar, no es perd res!

Besos!

PD: tens raó... vaig treure es paraigua un dia més! sorry per despistar-me.